1398/4/9 يكشنبه

برگزاری گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی ودارایی استان‌ها

گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانی در تاریخ 22/3/1398 در سالن جهاد اقتصادی وزارت متبوع برگزار گردید.

گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانی در تاریخ 22/3/1398 با حضور جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و جناب آقای دکتر عسگری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع در سالن جهاد اقتصادی وزارت متبوع برگزار گردید. در جلسه نوبت عصر گردهمایی مذکور، ابعاد مختلف پروژه مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط مدیر‌کل اموال دولتی و اوراق بهادار تبیین و به سؤالات و ابهامات موجود پاسخ داده شد.

        دراین جلسه جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور از واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درخصوص نحوه مولد‌‌سازی اموال و دارایی‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی به وزارت متبوع در بودجه سال 1398 کل کشور خبر داد. همچنین ایشان با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از محورهای اصلی وظایف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در سالجاری است اظهار داشتند: گر چه تصور می‌رود که دولت در یکی دو سال اخیر به دلیل برخی تنگناهای تحمیلی در تأمین منابع مالی، به فکر مولد‌سازی دارایی‌های خود افتاده لیکن باید اشاره نمود آغاز این پروژه از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی مربوط به چند سال قبل می‌شود.

        ضمناً ایشان اظهار داشتند: آنچه اهمیت دارد این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم از اموال و دارایی‌های دولت استفاده بهینه کنیم و کماکان آنچه مشهود است اینکه اکثر مدیران و مسئولان کشور درتلاشند به نحوی رفتارکنند که هیچ دارایی در وزارتخانه یا سازمان متبوع ایشان مازاد تشخیص داده نشده یا حداقل تعیین تکلیف آن تا پایان دوره مدیریتشان به تاخیر بیافتد. همچنین بیان نمودند: گفتمان غالب در سازمان‌ها بر این اصل استوار است که همواره مدیرانی که در ادوار پیشین اموالی به سازمان افزوده‌اند مورد تکریم قرار می‌گیرند و به همین سبب کمتر مدیری حاضر به معرفی اموال مازاد دستگاه تحت امر خود می‌شود.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^