اخبار

1398/6/10 يكشنبه

توزیع سند مالکیت تک برگی

تعداد 433.000 سند مالکیت تک برگی درمرداد ماه سال 1398 در سطح کشور توزیع شده است.

در راستای طرح اصلاح و نوسازی سند مالکیت از نظر شکلی و محتوایی به منظور شفافسازی و استاندارد نمودن اطلاعات املاک، زمینهسازی برای مکانیزاسیون عملیات ثبتی و ارتقاء ضریب امنیتی و جلوگیری از جعل اسناد؛ در مرداد ماه سال 1398 بر اساس سهمیهبندی صورت گرفته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد 433.000 سند مالکیت تک برگی از طریق معاونت‎های نظارت مالي و رؤسای خزانه معین استانها در اختیار ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^