اخبار

1398/7/21 يكشنبه

توزیع انواع سند مالکیت تک برگی

تعداد 238.000 سند مالکیت عادی و3000 سند مالکیت دولتی در شهریور ماه سال 1398 در سطح کشور توزیع شده است.

در راستای طرح اصلاح و نوسازی سند مالکیت از نظر شکلی و محتوایی به منظور شفافسازی و استاندارد نمودن اطلاعات املاک، زمینهسازی برای مکانیزاسیون عملیات ثبتی، ارتقاء ضریب امنیتی و جلوگیری از جعل اسناد و همچنین به منظور تشخیص آنی اسناد مالکیت اموال دولتی (با رنگ متفاوت) و پیشگیری از نقل و انتقال مکرر آن در شهریور ماه سال 1398 بر اساس سهمیهبندی صورت گرفته، تعداد 238.000 سند مالکیت عادی و 3.000 سند مالکیت دولتی به معاونت‎های نظارت مالي و رؤسای خزانه معین استانها ارسال گردید تا با توجه به قوانین و مقررات مربوطه در اختیار ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور قرار گیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^