اخبار

1398/7/21 يكشنبه

فروش انواع اوراق بهادار دولتی

در مرداد ماه سال 1398 بیش از 198 میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.

در مرداد ماه سال 1398 مبلغ 198.443.854.500 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:

188.186.664.500 ریال سفته

6.682.002.500  ریال انواع بارنامه

3.575.187.500 ریال انواع صورت وضعیت مسافری

از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^