اطلاعیه

1394/4/29 دوشنبه

«مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت»

در اجرای سند راهبردی، عملیات فنی و تخصصی پروژه کلیدی «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت» آغاز گردید.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^